Hem

Elever behöver kunna göra väl underbyggda val och öka sin valkompetens. För att nå dit behöver studie- och yrkesvägledning vara hela skolans ansvar, där vi sätter lärandet i ett sammanhang genom skolåren. Detta ger mer motiverade elever och stärker dem i sin självkännedom.

Men vad är SYV i vid bemärkelse och hur kan vi arbeta med det så det blir en likvärdighet och systematik?

GPS Halland har under 2016-2018 jobbat med dessa frågor och under menyn Verktyg finns en del av projektets resultat.

Verktygen är till för att underlätta i arbetet med att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar.